Marina Cvetajeva
Lirika
Sastādījis Māris Čaklais

 

 

 

SATURS

 

 

 

 

 

Čaklais M. Māksla ir tā pati daba

 

5

 

 

 

 

 

Tiem maniem dzejoļiem, kas ir tik agri...

Atdzejojis Ojārs Vācietis

15

 

Man līdzinies, garāmgājēj...

Atdzejojusi Amanda Aizpuriete

16

 

Cik nav tai bezdibenī iekritušo...

Atdzejojis Ojārs Vācietis

17

 

 

 

 

 

No cikla «Draudzene»

 

 

 

Jums slinkums bija apģērbties...

Atdzejojis Māris Čaklais

19

 

Es gribu spoguļdūmakā...

Atdzejojis Māris Čaklais

20

 

Man patīk, ka Jūs neesat manis slims...

Atdzejojis Māris Čaklais

20

 

Man senčos bijis kāds vijolnieks...

Atdzejojusi Amanda Aizpuriete

21

 

Pret bausli pamēdos...

Atdzejojis Jānis Butūzovs

23

 

Es taisnību zinu!...

Atdzejojis Māris Čaklais

23

 

Stingst divas saules...

Atdzejojis Jānis Rokpelnis

24

 

No kurienes gan tāds maigums?...

Atdzejojis Māris Čaklais

24

 

 

 

 

 

No cikla «Dzejoļi par Maskavu»

 

 

 

Kāds teicās baidoties no dienas tās...

Atdzejojusi Amanda Aizpuriete

26

 

Tai pilsētā, ko noliedz Pēteris...

Atdzejojis Agris Pilsums

27

 

Pār Piemaskavas birzīm zilajām...

Atdzejojis Jānis Rokpelnis

28

 

Līksmo, dvēsele, dzer un ēd!...

Atdzejojis Māris Čaklais

28

 

 

 

 

 

No cikla «Bezmiegs»

 

 

 

Rokas man tīk...

Atdzejojis Māris Čaklais

30

 

Šai milzīgā pilsētā manā - nakts...

Atdzejojis Māris Čaklais

31

 

Tagad es debesu viesis...

Atdzejojis Māris Čaklais

31

 

Es šonakt viena naktī...

Atdzejojis Māris Čaklais

32

 

Melna kā redzoklis...

Atdzejojis Māris Čaklais

33

 

Kas guļ pa nakti?...

Atdzejojis Māris Čaklais

33

 

Re, kur logu ver...

Atdzejojis Māris Čaklais

34

 

 

 

 

 

No cikla «Dzejoļi Blokam»

 

 

 

Migla ir - zvēra miegam...

Atdzejojis Māris Čaklais

36

 

Draugi, - kam klāt viņam nemieru nest!...

Atdzejojis Māris Čaklais

36

 

Ne riba, ko saudzēt var...

Atdzejojis Māris Čaklais

37

 

 

 

 

 

No cikla «Ahmatovai»

 

 

 

Nedrīksti atpalikt. Es - katordzniece...

Atdzejojis Ojārs Vācietis

39

 

Tu sauli man aizklāt spēji...

Atdzejojis Jānis Rokpelnis

39

 

Rokas man dotas - lai katram apvītos abas...

Atdzejojis Jānis Butūzovs

40

 

Baltspodra saule...

Atdzejojis Jānis Butūzovs

40

 

Pirms pie lūpām plakt un gultu atklāt...

Atdzejojis Jānis Butūzovs

41

 

Visām zemēm, visām debesīm atņemšu tevi es...

Atdzejojis Māris Čaklais

42

 

Smagu rūpju nastu sedzies...

Atdzejojis Māris Čaklais

43

 

Draudziņ, klau!...

Atdzejojis Māris Čaklais

43

 

...Es gribētu dzīvot ar Jums...

Atdzejojis Māris Čaklais

44

 

Vispasaules - sākas miglā - klejošana...

Atdzejojis Māris Čaklais

45

 

Augusts - zvaigznes...

Atdzejojis Māris Čaklais

46

 

Bet pretī runāt un dziedāt norims...

Atdzejojis Māris Čaklais

46

 

 

 

 

 

No cikla «Steņka Razins»

 

 

 

Razina sapnis

Atdzejojis Jānis Butūzovs

48

 

 

 

 

 

No cikla «Zīlējumi»

 

 

 

Kā šīspasaules vareno priekšā cietokšņi krīt...

Atdzejojis Jānis Butūzovs

50

 

Noskūpstīt pieri - rūpestus dzēst...

Atdzejojis Jānis Rokpelnis

51

 

Rūgtums! Rūgtums! Mūžīgs sājums...

Atdzejojis Agris Pilsums

52

 

Dieva dēļ, dzīvojiet!...

Atdzejojis Jānis Butūzovs

52

 

Miglas - tā kā mīla senas

Atdzejojusi Māra Misiņa

53

 

Mežcirtējs ir birzi nocirtis...

Atdzejojusi Amanda Aizpuriete

54

 

Un, lūk, uz kamieļa viss rūpju smagums krauts...

Atdzejojis Jānis Rokpelnis

55

 

Melnās debesīs vārdi plaiksn...

Atdzejojis Jānis Butūzovs

56

 

Jel piedodiet man, mani kalni!...

Atdzejojis Māris Čaklais

56

 

Lai svētīts mūžam darbs...

Atdzejojis Agris Pilsums

57

 

Iemīlēja bagāts - nabagu...

Atdzejojis Māris Čaklais

57

 

Es to pateicu, cits sadzirdēja...

Atdzejojis Māris Čaklais

58

 

Kas labā roka kreisai ir...

Atdzejojis Ojārs Vācietis

59

 

Šai dienā jēgas nav nekam...

Atdzejojusi Amanda Aizpuriete

59

 

Mīlas bērns ir katrs pants...

Atdzejojusi Amanda Aizpuriete

60

 

Dzimst dzeja, aug...

Atdzejojis Jānis Butūzovs

60

 

Ja ir dvēsele dzimusi spārnota...

Atdzejojis Imants Auziņš

61

 

 

 

 

 

No cikla «Komediants»

 

 

 

Nīcīgās rokas un nīcīgā mute...

Atdzejojis Jānis Rokpelnis

62

 

Lai atceries ik gadu, stundiņu un brīdi...

Atdzejojis Jānis Butūzovs

62

 

Piejaucu tavai glāzei...

Atdzejojis Māris Čaklais

63

 

Pateicos tev, augstais dievs...

Atdzejojis Māris Čaklais

64

 

Par smieklu, par spītu...

Atdzejojis Māris Čaklais

65

 

Saule ir viena, bet pilsētas pārsoļo.. .

Atdzejojis Māris Čaklais

65

 

 

 

 

 

No cikla «Dzejoļi Soņečkai»

 

 

 

Pa manu logu lietus klājas...

Atdzejojis Māris Čaklais

67

 

Mana mazā sigarēra...

Atdzejojis Māris Čaklais

68

 

Tā kā asara, kas pil...

Atdzejojis Māris Čaklais

69

 

Mani projām tu neaizbursi...

Atdzejojis Māris Čaklais

70

 

Tev - pēc simt gadiem

Atdzejojis Māris Čaklais

70

 

Augstu, augstumā mans logs!...

Atdzejojis Agris Pilsums

72

 

Bērns šķiršanām un trakulībām es...

Atdzejojis Jānis Butūzovs

73

 

Psihe

Atdzejojusi Vizma Belševica

73

 

Tā klusībā un tālu rudenī...

Atdzejojis Imants Ziedonis

75

 

Mans ceļš neved garām...

Atdzejojis Ojārs Vācietis

75

 

Uz iznīcīgo dzīvi manu...

Atdzejojusi Amanda Aizpuriete

76

 

Jā, nopūtu par mani - tā kā spaļu...

Atdzejojusi Māra Misiņa

77

 

Tā labāk netiesā uzreiz...

Atdzejojis Imants Ziedonis

78

 

Pienaglota...

Atdzejojusi Vizma Belševica

78

 

Cits akmens radīts vai mālus jaucot...

Atdzejojusi Amanda Aizpuriete

79

 

Divas dziesmas

 

 

 

    Kas gan ir ugunskurs, kas dzisis...

Atdzejojis Māris Čaklais

80

 

    Vēl vakar acīs, acīs vien...

Atdzejojusi Vizma Belševica

81

 

Ir vienkārša man stāja...

Atdzejojis Māris Čaklais

83

 

Zinu - nomiršu blāzmā...

Atdzejojusi Amanda Aizpuriete

84

 

 

 

 

 

No cikla «Māceklis»

 

 

 

Ir stunda, kad no pleciem nokrīt nasta...

Atdzejojusi Amanda Aizpuriete

85

 

 

 

 

 

No cikla «Šķiršanās»

 

 

 

Vēl stiprāk, vēl stiprāk...

Atdzejojis Māris Čaklais

87

 

Tik klusu...

Atdzejojis Māris Čaklais

88

 

Čūska

Atdzejojis Māris Čaklais

89

 

 

 

 

 

No cikla «Slava Afrodītei»

 

 

 

Ir laiks, kad dieviņam ne tāds vairs dāsnums...

Atdzejojis Jānis Butūzovs

90

 

Veltīgi krāšņajos zaros mostas...

Atdzejojis Māris Čaklais

91

 

Jaunība

Atdzejojis Imants Auziņš

91

 

Vēsts

Atdzejojusi Amanda Aizpuriete

93

 

Tik pa augstienēm...

Atdzejojis Māris Čaklais

93

 

Bet jau kupenas sāk sēsties...

Atdzejojis Ojārs Vācietis

95

 

Rītausmā…

Atdzejojis Jānis Butūzovs

97

 

No kurienes, kālabad šurpu devies?...

Atdzejojusi Amanda Aizpuriete

98

 

 

 

 

 

No cikla «Zemes zīmes»

 

 

 

Rokas - sakļauju...

Atdzejojis Jānis Butūzovs

99

 

Sveiks! Ne bulta es, ne akmens...

Atdzejojis Māris Čaklais

100

 

Templī tuksnesīgā...

Atdzejojis Jānis Butūzovs

101

 

 

 

 

 

No cikla «Sibilla»

 

 

 

Ar laikmetu kā bluķis akmenspelēks...

Atdzejojis Jānis Butūzovs

103

 

 

 

 

 

No cikla «Koki»

 

 

 

Kad pārestībām pielijusi...

Atdzejojis Ojārs Vācietis

104

 

Draugi! Pulks brālīgais!...

Atdzejojis Jānis Butūzovs

105

 

Vai sūtņi? Bēgļi? Kas?...

Atdzejojis Jānis Butūzovs

106

 

Tā, bez sapņiem kurai tikās...

Atdzejojis Jānis Butūzovs

107

 

Te kāds brauc - pretī uzvaras vēstij...

Atdzejojis Jānis Rokpelnis

108

 

Manos matos sudrabots...

Atdzejojis Imants Ziedonis

109

 

 

 

 

 

No cikla «Rūpnīcu dzejoļi»

 

 

 

Stāv melnstrādnieku drūmumā...

Atdzejojis Jānis Butūzovs

110

 

Sirmi mati

Atdzejojis Imants Auziņš

111

 

Bagātnieku slavinājums

Atdzejojis Imants Ziedonis

112

 

Rītausma uz sliedēm

Atdzejojusi Māra Misiņa

114

 

Dvēsele

Atdzejojis Imants Ziedonis

116

 

 

 

 

 

No cikla «Skitijas dzejoļi»

 

 

 

No dzīlēm zaros - lūša stiepieniem!...

Atdzejojis Jānis Butūzovs

117

 

Ofēlija – Hamletam

Atdzejojis Jānis Butūzovs

118

 

Ofēlija - karalieni aizstāvot

Atdzejojusi Vizma Belševica

119

 

Vēsts

Atdzejojusi Vizma Belševica

120

 

 

 

 

 

No cikla «Vadi»

 

 

 

Ceļi

Atdzejojis Jānis Butūzovs

122

 

Neesmu zintniece!...

Atdzejojis Jānis Butūzovs

123

 

Tas ir laiks, kad carus nes...

Atdzejojis Māris Čaklais

124

 

Pacietīgi, kā šķembas plēš...

Atdzejojis Māris Čaklais

125

 

Dzejnieks

Atdzejojis Imants Ziedonis

126

 

Vārtu poēma

Atdzejojis Māris Čaklais

128

 

 

 

 

 

No cikla «Strauti»

 

 

 

Kā monētvirkne...

Atdzejojis Jānis Butūzovs

131

 

Slava laikam

Atdzejojis Māris Čaklais

132

 

Jūrasbraucējs

Atdzejojis Māris Čaklais

133

 

Plaisma

Atdzejojis Jānis Butūzovs

134

 

Satikšanās

Atdzejojusi Vizma Belševica

135

 

Mēness – mēnessērdzīgajam

Atdzejojis Agris Pilsums

135

 

Sliedes

Atdzejojis Jānis Butūzovs

136

 

 

 

 

 

No cikla «Dvēseles stunda»

 

 

 

Un dvēselei kā pusnaktij...

Atdzejojusi Amanda Aizpuriete

138

 

Gliemežnīca

Atdzejojis Māris Čaklais

139

 

Neklātums

Atdzejojis Jānis Butūzovs

141

 

Izvilkums

Atdzejojis Agris Pilsums

142

 

Minūte

Atdzejojis Jānis Butūzovs

142

 

Tavu dūmu rūgto plūsmu...

Atdzejojusi Amanda Aizpuriete

143

 

Prāgas bruņinieks

Atdzejojis Jānis Butūzovs

144

 

Vilciens

Atdzejojis Ojārs Vācietis

145

 

Šai saulē, kur katrs...

Atdzejojis Māris Čaklais

147

 

Zem lakata

Atdzejojusi Amanda Aizpuriete

148

 

Mīlestība

Atdzejojis Māris Čaklais

149

 

Dzīvei

Atdzejojis Jānis Butūzovs

149

 

Dzīvo, nav miris...

Atdzejojis Jānis Butūzovs

150

 

Ne debesīs pērkona rati...

Atdzejojis Māris Čaklais

152

 

Krievzemes rudziem — sveiciens mans...

Atdzejojis Jānis Butūzovs

152

 

Slava, tu klusāk!...

Atdzejojis Māris Čaklais

153

 

Mātes raudas pēc jauniesauktā

Atdzejojis Māris Čaklais

154

 

Skala guns

Atdzejojis Jānis Butūzovs

156

 

 

 

 

 

No cikla «Dzejoļi Puškinam»

 

 

 

Žandarmu biedeklis, studentu dieveklis...

Atdzejojis Jānis Butūzovs

157

 

Darbgalds

Atdzejojis Jānis Butūzovs

160

 

Dzejnieks un cars

Atdzejojis Jānis Butūzovs

162

 

Nē, pulka tumsušā priekšā dārdēja...

Atdzejojis Jānis Butūzovs

163

 

Dzejoļi dēlam

Atdzejojis Imants Auziņš

164

 

Dzimtene

Atdzejojis Imants Auziņš

166

 

 

 

 

 

No cikla «Galds»

 

 

 

Dots pret dotu...

Atdzejojis Jānis Butūzovs

168

 

Dzīslas pušu. Neapstādināmi...

Atdzejojusi Vizma Belševica

169

 

Dārzs

Atdzejojis Jānis Butūzovs

170

 

Aizbraukt nevaram nekur vairs abi mēs...

Atdzejojusi Amanda Aizpuriete

171

 

 

 

 

 

No cikla «Dzejoļi Čehijai»

 

 

 

Plaša zeme pūrā...

Atdzejojis Imants Auziņš

173

 

Šūpuļdziesma

Atdzejojis Imants Auziņš

176

 

Vācija

Atdzejojis Imants Auziņš

176

 

Ņēma...

Atdzejojis Imants Auziņš

178

 

Tautai nenomirt...

Atdzejojis Imants Auziņš

179

 

Bībeles motīvs

Atdzejojis Jānis Sirmbārdis

180

 

 

 

 

 

Izdevējs: Rīga, Liesma, 1982